Hållbarhetstankar från Almedalen 2017

Malin Möller är KGK:s chef för hållbar verksamhetsutveckling. Hon var på plats under Almedalsveckan 2017 där hon bevakade frågor som berör hållbarhet och fordonsbranschen.

Vilka är dina reflektioner från Almedalen?
Att alla – både fordonsfolk, miljöfolk och politiker – är överens om att vi måste ställa om till en fossilfri fordonsflotta. Alla tror dessutom att vi kommer klara målet till 2030. Men det inte är en enda teknik som är lösningen, utan det kommer vara flera vägar dit.

Vilket fokus fanns hos fordonsbranschens representanter?
Det var mycket som handlade om elektrifiering av fordonsbranschen. Från flera olika seminarier om infrastruktur för laddning och framtidens fordon, till MRF och Bil Swedens utsläppsfria zon där deras medlemmar visade upp och erbjöd provkörning av sina laddbara fordon. Coolast där tyckte jag att Einrides förarlösa eldrivna lastbil var. Det pratades också mycket kring biobränslen; att de kommer behövas för att vi ska klara målet med en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen, elektrifieringen är inte hela lösningen. I det ämnet handlade den hetaste diskussionen om att vi måste bygga upp inhemsk hållbar produktion av biobränslen.

Vid flera seminarier kom det upp att vi står inför disruptiva förändringar. Vi kommer att se liknande förändringar för transporter och mobilitet som vi sett inom telekom. Fokus kommer att ligga på hur vi tillgodoser människors behov av att förflytta sig som en tjänst och där kommer digitalisering vara en del i lösningen.

Vilka rörelser ser du inom hållbarhet?
Cirkulär ekonomi är hett i inom alla olika branscher och är det som jag tycker diskuteras mest just nu inom hållbarhetsområdet. Man säger att cirkulär ekonomi inte är en avlägsen vision utan ett redan nu nåbart mål, vi måste sluta med slit-och-slängsamhället och istället ta tillvara på och återanvända de resurser vi har. Åsikten är att vi behöver implementera nya cirkulära affärsmodeller som är ekonomiskt lönsamma och samtidigt har positiva effekter på människa och miljö. Läs gärna mer om cirkulär ekonomi och hur vi på KGK:s bidrar till en mer hållbar lösning för de tunga fordonen i vår hållbarhetsredovisning.

Vad har gjort intryck på dig under dina dagar på plats?
Det jag tog till mig mest under dagarna var förslaget om att göra milersättningen, som idag bara är för bil, fordonsoberoende. Vilket det redan är i exempelvis Danmark och Norge. Det andra är det jag tidigare nämnde – att alla är enade om att vi måste göra fordonen fossilfria, det finns inte längre någon som debatterar emot, nu handlar det om i vilken takt förändringen sker.

Av allt det du hört, vilket känner du direkt påverkar KGK?
Jag tror att det är viktigt för oss att ha örat mot rälsen och följa utvecklingen både för fordon och bränslen. Att fundera på hur KGK kan vara en del i den cirkulära ekonomin genom att följa och delta i utvecklingen av mobilitet som en tjänst. Alla är övertygade om att samhället går från ägarsamhälle till användarsamhälle.