KG Knutssons digitala vägval gav halleluja-moment i Bryssel

En historia om hur en förstulen förfrågan om att delta i en paneldiskussion i Västerås ledde till att KG Knutsson AB framhölls som ett framgångsexempel i EU. Och om att det börjar bli bråttom för svenska småföretag.

En tisdagsmorgon i februari sitter en hurven Jonas Andersson på ett plan med destination Bryssel. Jonas är marknadschef för Autokatalogen, KG Knutsson AB:s e-handelsplats. Med sig har han en översatt presentation om KGK som företag och en handfull siffror om hur företagets e-handelsplats Autokatalogen fungerar. Tillväxtverket, en myndighet som har uppdraget att stärka svenska företags konkurrenskraft, har bett honom representera ”the industry” under en workshop.

”Jag hann fundera mer än en gång varför jag egentligen satt på det där planet”, berättar Jonas. ”Att berätta KGK:s digitala historia har jag gjort förut, men inte i ett sammanhang av den här digniteten”.

Fakta Tillväxtverket

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till Näringsdepartementet. Myndigheten har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft – genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Oron över Sveriges företags digitala framtid

Men egentligen börjar historien tre månader tidigare, i november 2015. Under ett frukostseminarium på Expectrum i Västerås presenterade Business Sweden sin rapport om hur svenska företag kan vinna mark på den internationella marknaden genom att använda sig av ny teknik. Business Sweden ägs av staten och näringslivet och är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden.

”Lite förenklat kan man säga att rapporten visar att små till medelstora företag i Sverige är digitaliseringshandikappade, vilket hämmar tillväxten och företagens konkurrenskraft internationellt”, berättar Jonas. ”Andra länder är på frammarsch och det finns en oro att Sverige och övriga EU kommer halka efter.”

Jonas var med på frukostseminariet och var inbjuden att delta i den tillhörande diskussionspanelen. Att han satt där var lite av en slump. En bekants bekant på Business Sweden hade frågat om inte Jonas kunde komma med och berätta om hur KGK använt tekniken för att utveckla sin affär via Autokatalogen.

”De ville ha med företag som kunde ge konkreta exempel på hur digitaliseringen lyft deras affär, framgångsexempel, men hade svårt att fylla diskussionsstolarna. Vi skulle varit tre men blev två”, berättar Jonas.

Autokatalogen.se väckte myndigheternas intresse

Irene Ek.
Irene Ek.

Paneldiskussionen leddes av Irene Ek, innovationspolitisk analytiker på myndigheten Tillväxtanalys. Hon är en av de ledande experterna på tjänsteinnovation i Europa med bland annat en doktorstitel i ekonomi och ett år inom OECD på sitt cv. För att hålla isär begreppen: Tillväxtanalys förser Näringsdepartementet med beslutsunderlag, medan Tillväxtverket är på andra sidan Näringsdepartementets beslutskedja och ska ekonomiskt och kunskapsmässigt stärka svenska företags konkurrenskraft. Irene Ek minns Jonas väl.

”Han kunde berätta exakt det vi sökte exempel på – hur ett företag blir effektivare och säljer mer tack vare att de använder ny teknik. För att hänga med måste man hitta nya sätt att leverera värde genom att ge mer information och skapa relationer, det har digitaliseringen möjliggjort och KGK tagit tillvara på. Jonas kunde ge diskussionen kött på benen.”

jonas3
”Digitalisering innebär i slutändan att utnyttja ny teknik rätt för att uppnå ökad produktivitet. Det blir till exempel lika lätt att berätta en nyhet för 100 000 kunder som för en kund”, säger Jonas Andersson.

Utvecklat Autokatalogen sedan 2002

KGK har verkat inom fordonsbranschen sedan 1946 då företaget grundades av Knut-Göran Knutsson. I dag ägs företaget av sonen Håkan. Autokatalogen.se är KGK:s e-handelsplats där företaget sköter drygt 90% av sina business to business-affärer. Katalogen har gått från att innehålla 100 000 artiklar till dagens cirka 450 000, ett resultat av skalbarheten. Merparten av varorna är fordonskopplade; när kunden slår in ett fordons registreringsnummer syns bara de reservdelar och tillbehör som passar till just det fordonet. Kunderna sköter även reklamationer och returhantering via sidan, och KGK:s säljare har sitt CRM integrerat med alla kundnummer i katalogen. Företaget var tidigt ute i sin bransch och lanserade autokatalogen.se 2002, vilket delvis syns då det är ett tag sedan sidan fick ett designlyft. Men ’under huven’ har utvecklingen aldrig stannat.

De som är mest digitalt mogna är inte alltid de som har bäst teknik, eller modernast design. Det handlar om hur man använder möjligheterna.
Irene Ek
Maria Evertsson

En som satt i publiken i Västerås och också tyckte att Jonas förklarade bra och gav tydliga exempel var Maria Evertsson. Hon är projektledare och nationell kontaktperson för ett stort EU-program som heter COSME – Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises – på Tillväxtverket. Rapporten som presenterades låg precis i linje med Tillväxtverkets uppdrag för EU.

”’Den här killen – ja!’, tänkte jag. Kan han få polletten att ramla ner hos mig kan han få det även hos andra. Honom ska jag lägga på minnet och kontakta när rätt tillfälle uppstår”, säger Maria Evertsson. ”Och rätt tillfälle uppstod i februari när vi anordnade en workshop i Bryssel.”

EU:s högkvarter i Bryssel. Foto: Jonas Andersson.

Berättelsen i Bryssel

Äntligen står så Jonas Andersson framför åhörarna från EU:s medlemsländer. Utmed långborden sitter företrädare för myndigheter och näringslivsorganisationer. Genom fönstret ser han en snöfri, nästan höstlik park. Han ger statstjänstemännen sitt exempel ur verkligheten, en success story. Han berättar om företagets historia och Autokatalogens blygsamma start. Om oviljan hos kunderna att lägga sina order digitalt.

När jag började på KGK så löste vi allt över telefon, vi var riktiga telefon-MacGyvers. Jag hade en kollega som fick be mig ringa växeln för att stänga av hans telefon för lunch. Det bara ringde hela tiden. Han hade extra batterier han bytte till, annars bröts det mitt i ett samtal.
Jonas Andersson

Från i princip noll digital hantering har KGK på knappt 20 år fört över nästan alla affärer till Autokatalogen. Vägen har varit krokig och metoden har varit en blandning av morot och piska, både gentemot kunder så väl som leverantörer. I dag kan kunderna inte bara se KGK:s lagersaldo, utan även hur många artiklar som ligger på leverantörens hylla i till exempel Tyskland.

”Det var lite av ett halleluja-moment under dragningen”, ler Jonas. ”De trodde inte sina öron och det blev en spontan frågestund som knappt ville ta slut. Jag fick stryka lunchen och nöja mig med en yoghurt och ett par vindruvor!”

Maria Evertsson bekräftar Jonas bild.

”Folk var mycket intresserade av vad han hade att säga, och vi fick massor med beröm för att vi tagit med företag och konkreta fall på workshoppen. Annars blir det ofta bara vi byråkrater som pratar och det skapar ett avstånd till ämnet. Vi saknar den insiderkunskap som är så viktig när man pratar om företag. Jonas kunde demonstrera att digitaliseringen inte bara påverkat hans företag, utan även alla som företaget har kontakt med.”

Myndigheterna betonar vikten av digitaliseringen

Workshoppen i Bryssel övergår i grupparbeten. Jonas blir åhörare istället för talare. De idéer som föds under samtalen kanske ger eko i den rapport Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf kommer lägga fram innan årets slut. Förhoppningen är att man ska kunna ta fram konkreta åtgärder för hur medlemsländerna ska främja digitaliseringen. Eva Lindström, statssekreterare och chef för Näringsdepartementet, säger att Sverige har två år på sig att genomföra en digitalisering för att inte hamna på efterkälken.

 

På planet hem smälter Jonas Andersson intrycken från ett par intensiva dagar.

”Det är inga små frågor som diskuteras. Jag är glad att ha kunnat bidra med ett exempel från verkligheten. Det var lite bananskal som gjorde att jag fick representera mitt företag i ett EU-sammanhang, jag är mycket tacksam gentemot Tillväxtverket som gav mig den chansen. Samtidigt är det ett kvitto på att vårt arbete är bra och att jag är med och driver oss på rätt väg. Vägen ledde ju om inget annat till Bryssel!”

Jonas 6 råd om varför, och hur, ditt företag ska digitalisera sin affär:
  • Skalbarheten. Det kommer krävas väldigt små investeringar för er verksamhet att växa om ni har allt på plats digitalt.
  • Gå från ordermottagare till affärsutvecklare. All den tid du lade på att administrera en affär kan du nu lägga på att hjälpa din kund sälja dina produkter.
  • Du samlar in information om dina kunders köpbeteenden. Sluta agera enbart på magkänsla och jobba faktabaserat istället.
  • Kompetensutveckling. En förändring av hur man sköter sina affärer ger personalen möjlighet till att utvecklas.
  • Framtiden kräver det. Morgondagens partners vill kanske inte göra affärer alls om du inte är digital.
  • Ställ samma krav på alla leverantörer. Ju färre undantag du behöver göra, desto smidigare blir alla processer.